PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Plezier en voldoening voor ieder lid

Ieder lid op zijn eigen manier

Actief participeren in de samenleving

Belangenbehartiging op alle niveaus