De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden die door de afdelingsverenigingen en door de algemene leden worden gekozen naar rato van het aantal leden.

De verenigingsraadvergadering bestaat uit de verenigingsraad en het verenigingsbestuur. Jaarlijks wordt uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging een verenigingsraadvergadering gehouden.

Voorts worden verenigingsraadvergaderingen gehouden zo dikwijls het verenigingsbestuur of twee afdelingsbesturen dit wenselijk oordelen.

Voor uitgebreidere informatie over de verenigingsraad kunt u de statuten raadplegen.

Een overzicht van de personen lid zijn van de Verenigingsraad vind u in PVGE-Verenigingsraadsleden.