PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De relatie van onze PVGE met FPVG (de Federatie)

Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel  Gepensioneerden (KG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij Aon (voorheen IAK) en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel).

De Federatie bestaat uit een aantal lid-verenigingen. Deze lid-verenigingen zijn voortgekomen uit de vestigingen van Philips in Nederland en worden veelal gevormd door de gepensioneerde medewerkers van de diverse fabrieken. Als PVGE waren wij in het verleden ook een vereniging van uitsluitend ex Philips medewerkers(sters) maar wij zijn ondertussen een ouderen vereniging geworden met veel leden die nooit bij Philips hebben gewerkt en bovendien hebben wij de PVGE opgesplitst in juridisch zelfstandige afdelingen in Eindhoven en de omliggende gemeenten. Al deze afdelingen zijn lid van de Federatie.

In het bestuur van de Federatie heeft een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur van de PVGE zitting. In de afstemming met de Federatie dringt het koepelbestuur van de PVGE aan op intensivering van de inzet van de Federatie met een accentverschuiving naar de algemene vertegenwoordiging van pensioenbelangen in de KNVG. De respons bij de Federatie is positief. Het vooruitzicht voor 2017 is dan ook een versterking van de belangenbehartiging en de informatievoorziening.

In de Nieuwsbrief van de Federatie kunt u lezen wat de Federatie voor ons heeft proberen te betekenen in 2016. Het merendeel van de inspanningen had nog betrekking op personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de Federatie heeft besloten een nieuwe lid-vereniging op te richten: de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG).  De Federatie probeert hiermee haar achterban te vergroten om zo meer invloed te kunnen uit oefenen. Met deze nieuwe vereniging richt men zich feitelijk tot personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van een van de ouderen verenigingen, waaronder al onze PVGE-afdelingen, die al lid zijn van de Federatie. Voor u als lid van onze PVGE verandert er dus niets en hoeft u geen lidmaatschap van de LBPG te overwegen. Wanneer u mensen kent die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van onze PVGE, kunt u proberen deze personen te enthousiasmeren om lid te worden van onze PVGE of van de LBPG.

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

PVGEpas18

Meld u aan als lid en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Informatieblad

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de de acht lokale PVGE-verenigingen  en de PVGE-koepel