PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE bestaat al sinds 1948. Om precies te zijn: op 18 januari 1948 werd de PVGE opgericht.

Bladerend door het oude archief komen we het oprichtingsdocument tegen in 1948 met 468 leden. Het bestuur vergadert in die tijd om beurten bij elkaar thuis. Na verloop van tijd krijgt de PVGE huisvesting aangeboden van Philips in de Metiuslaan 125, te Eindhoven.

In 1978 heeft de vereniging 3300 leden en komt het eerste mededelingenblad uit: de voorloper van het huidige ledenblad de Schouw. Het secretariaat bevindt zich dan op de Henriëttestraat 47.

PVGE “open” vereniging

Op advies van Jhr. H.A.C. van Riemsdijk (president van Philips tot 1977) wordt de PVGE een open vereniging. Iedereen kan lid worden. Tevens adviseert Jhr. Van Riemsdijk de oprichting van de Federatie van Philips Gepensioneerden Verenigingen (FPVG). Hierin verenigen zich de bestaande organisaties van Philips gepensioneerden in de vele vestigingsplaatsen van Philips. Daardoor werden een aantal taken speciaal gericht op het Philips Pensioenfonds van de PVGE overgenomen. 

In 1980 krijgt de PVGE voor het eerst subsidie van de gemeente Eindhoven. Van zo’n succesvolle vereniging moeten zoveel mogelijk 50-plussers kunnen genieten.

Enkele verhuizingen

Intussen waren de PVGE en de net opgerichte Federatie verhuisd naar de Mathildelaan 79, in het gebouw dat ‘de Schouw’ werd gedoopt. In 1988 had de PVGE 5600 leden. In 1994 verhuisde de PVGE naar de Bomansplaats. Daarna volgden nog verhuizingen naar de Hurksestraat, de Kastanjelaan en als laatste Vredeoord. De huisvesting van kantoor en secretariaat wordt ondersteund en gesponsord door Philips.

Jubilea

In 1998 bestond de PVGE 50 jaar. Deze mijlpaal werd uitgebreid gevierd. Alle zalen van de Koningshof in Veldhoven werden afgehuurd. Het ledenaantal was 8500 en intussen waren er al 5 lokale verenigingen ontstaan.

In 2008 werd het 60-jarig jubileum gevierd met een estafette theatertour van Gerard van Maasakkers en een symposium in het Evoluon met het thema ‘Samen actief, samen sterk’.

En Samen zijn we nog steeds Actief en Sterk!
Oprichtings- en jubileum-documenten 

PVGE in het Nieuws

Recent is de PVGE nog in het nieuws geweest. De aanleiding hiervoor is het 70-jarig bestaan van de vereniging:

PVGE 70 jaar en springlevend, Groot Eindhoven 17 januari 2018

PVGE op een na grootste ouderenbond, Eindhovens Dagblad 26 januari 2018

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

PVGEpas18

Meld u aan als lid en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Informatieblad

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de de acht lokale PVGE-verenigingen  en de PVGE-koepel