Het doel van de vereniging is op te komen voor de belangen van de leden en het bevorderen van de binding tussen de leden.

De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk en gemeentelijk niveau vanuit de vereniging en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.

Verder zijn de lokale PVGE verenigingen en de door hen geboden activiteiten actief op het gebied van vorming en ontspanning.