Belangenbehartiging op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg vond tot voor kort vooral plaats op lokaal niveau. Elke afdeling van de PVGE is daarbij betrokken. Vertegenwoordigers van onze afdelingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van plaatselijk beleid op de gebieden Welzijn, Wonen en Zorg.

Daartoe behoren o.a. projecten als:

  • Subsidieregelingen, voor een veelheid van terreinen.
  • Projecten zoals "Is uw gemeente Ouderenproof".
  • Het opstellen van een gemeentelijke nota Ouderenbeleid.
  • Gesprekken om te komen tot een zogenaamde Één loket functie.
  • Taxi en busvervoer voor ouderen en gehandicapten.
  • Gemeentelijk gezondheidsbeleid.
  • Projecten op het gebied van Bewegen voor ouderen.
  • Aanpassen van woningen, zowel huurwoningen als eigen woningbezit.

Dit kan in elke gemeente anders zijn ingevuld, maar de achterliggende bedoeling is wel ongeveer gelijk. Oudere inwoners raken zo betrokken, bij gemeentelijk ouderenbeleid of nemen deel in cliëntenraden, hebben regelmatig gesprekken en overleg of andere inspraak mogelijkheden. Allemaal voorbeelden van locale activiteiten waarbij vertegenwoordigers van onze PVGE nauw werden, of nog steeds zijn, betrokken. De bijdragen van onze PVGE vertegenwoordigers wordën in de meeste gevallen zeer op prijs gesteld.

Om de ontwikkelingen in de diverse gemeenten van ons werkgebied goed te kunnen volgen, kennen we de Verenigingscommissie Belangenbehartiging, waarin vertegenwoordigers van onze afdelingen, met elkaar kennis uitwisselen, de ontwikkelingen volgen en voor zover mogelijk zelfs proberen een verenigingsbeleid te ontwikkelen. Op deze wijze is onze vereniging, hier en daar zelfs zeer prominent, betrokken bij het ontstaan van overheidsbeleid voor Welzijn, Wonen en Zorg in het totale gebied van de regio Zuidoost Brabant.

Sinds 1 januari 2004 is onze vereniging als volwaardig lid geaccepteerd van het provinciaal Verenigd Bonden Overleg Brabant (VBOB). Wij zijn daarmee een geaccepteerde gesprekspartner, gelijk aan vertegenwoordigers van de landelijke ouderenbonden KBO en PCOB.

Gezamenlijk spreken we nu over het ouderenbeleid van de provincie Noord Brabant.