PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Alle ontwikkelingen rond belangenbehartiging leggen onze vereniging evenwel ook verplichtingen op. Met name de personele invulling van deze inspraak- en medezeggenschaps- mogelijkheden vereist onze grote aandacht. Vanaf deze plaats doen wij dan ook een dringende oproep ons team van belangenbehartigers te komen versterken. Het is voor uw, en ons aller, belang dat we ons zo sterk mogelijk opstellen, maar dat kan alleen als we er ook de nodige menskracht voor willen en kunnen inzetten.