PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Professor Bernard van Praag (UVA) en Henk Hemmers (oud-medewerker van Philips en Hollandse Signaalapparaten) in Mejudice:

"... Onze conclusie zal zijn dat er met de structuur van ons pensioensysteem weinig mis is. Er moet niet te veel waarde worden gehecht aan het begrip ‘dekkingsgraad’ ; onze analyse suggereert in feite dat het een invalide criterium is voor de evaluatie van de gezondheid van een pensioenfonds. Omdat wij er niet in slaagden de ‘black boxes’ van het CPB, DNB, en Netspar-geleerden te openen zijn wij in arren moede begonnen zelf maar een rekenprogramma te ontwikkelen om het huidige systeem te evalueren. ..............

Het lijkt verstandig dat de deskundige autoriteiten zoals DNB, betrokken ministeries, CPB en Pensioenfederatie mede op basis van onze analyse en hun eigen meer verfijnde modellen het huidige systeem gaan herevalueren met de kasstroommethode alvorens het (beminde) kind met het badwater weg te gooien......."

Lees hier het hele artikel:

www.mejudice.nl/artikelen/detail/waarom-het-financieel-toetsingskader-aan-herziening-toe-is-en-niet-het-pensioenstelsel

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.