PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor alle gepensioneerden: 
Pensioenmiddag PVGE 19 september 2018
in Hotel van der Valk Eindhoven

TOELICHTING:
Verhelderend, boeiend en ook wel spannend!
Nieuws over Pensioenen is actueel en hot. In de media staan erover vaak artikelen. De politiek bemoeit zich er mee. Zij gaat immers over de Pensioenwet. U leest over het vermeende (?) akkoord tussen de werkgevers en de bonden en over meer risico. Over de AOW-leeftijd. Actueel in NRC een artikel over een hogere AOW-leeftijd bij een hogere opleiding. Alarmerende berichten over de korting van pensioenen. De Nederlandse Bank is bovendien nogal somber over onze pensioenen. Maar hebben we niet (meer) het “beste pensioenstelsel ter wereld?” Minister Koolmees houdt nog eens de rekenrente laag. ook Wat betekent dat allemaal? En wat betekent dat voor u?
Kunt u het allemaal nog volgen?

Natuurlijk, we hebben als PVGE artikelen geplaatst over pensioenproblematiek in de Schouw, op onze website, op onze Facebookpagina. U krijgt nieuwsbrieven over het Philips pensioen van ‘de Federatie‘ (als u daarop bent geabonneerd) en ziet wellicht nieuwsbrieven en de acties van KNVG en NVOG. Maar leest u alles? Zelfs wat in de kranten staat?

Toch gaat het ons allemaal aan. Het treft ons in de portemonnee. Of u nu een lid bent van de PVGE met Philips roots of een lid dat niet bij Philips heeft gewerkt.
Daarom hebben wij als PVGE gemeend een voorlichtingsmiddag over pensioenen te moeten organiseren, zodat u in één klap bijgepraat wordt:

  • Over hoe ons stelsel van oudedagsvoorzieningen er precies uitziet. Over de AOW en de zogenaamde eerste en tweede tranche pensioenopbouw. Omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel.
  • Over wat er nu speelt. De plannen voor hervorming van ons pensioenstelsel. Hoe de regelgeving van de overheid, die een zorgplicht heeft, eigenlijk uitwerkt. Zeker door ze prudenter en strenger te maken na de crisis. De invloed van de lage marktrente. De dreigende kortingen op basis van de te lage dekkingsgraad in een goed draaiende economie, met veel geld bij de pensioenfondsen en nog steeds forse werkelijke rendementen.
  • Over het beleid van het Philips Pensioenfonds. Hoe staat dat ervoor in het licht van de andere pensioenfondsen die in het vorige item behandeld zijn. De splitsingsnota. Hoe kan men invloed uitoefenen op het beleid?

De PVGE-verenigingen zijn lid van de Federatie Philips Vereniging van Gepensioneerden (FPVG) en daarmee vertegenwoordigen zij het grootste aantal gepensioneerden in de Federatie. Op onze voorlichtingsbijeenkomst komende 19 september 2018, zijn twee sprekers dan ook van de Federatie. Voorzitter Roel Fonville en Ruud Verberne, lid van de pensioencommissie van de Federatie.

Ruud Verberne gaat ons het (algemene) verhaal van ons pensioenstelsel in Nederland vertellen en Roel Fonville gaat het verhaal vertellen van het Philips Pensioenfonds.
Daarnaast hebben wij Rob de Brouwer, auteur van het boek ‘21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen’, die ons voorlicht over wat er nu speelt en mogelijke consequenties voor ú laat zien.

Klik op programma van deze middag; hierin worden ook de drie sprekers nader aan u voorgesteld. 

Na de sprekers bent u in de gelegenheid vragen te stellen aan hen onder leiding van dagvoorzitter Mari Vervaart, voorzitter van de PVGE. Wij hopen daarna nog over het onderwerp na te praten onder het genot van een drankje.

Toegang is gratis.
Aanmelden kan nog tot 12 september via onderstaande link:
www.pvge.nl/evenementen-evenementen/111-pensioen-bijeenkomst
Toelating vindt plaats in volgorde van aanmelding.
Wees er snel bij want vol is vol!

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.