PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actie naar aanleiding van afschaffing wet Hillen

U hebt het waarschijnlijk uit het nieuws vernomen. Op dinsdag 19 december 2017 is de Afschaffing van de Wet Hillen door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is “de aflosboete,” zoals door sommigen deze afschaffingswet genoemd wordt, een feit.

Reeds eerder heeft Wilma Berkhout (voorzitter PVGE Helmond en oud-belastinginspecteur) op onze website en in de Schouw van januari a.s. uitleg erover gegeven. Opnieuw wordt een lastenverzwaring bijna uitsluitend op het bord van ouderen gelegd. Zij mogen weer dieper in de buidel tasten. Ruim 80% van de ouderen heeft slechts AOW en/of AOW en een klein pensioentje, zo werd duidelijk bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Deze mensen worden extra hard getroffen.

De politiek heeft geen zicht op hoe allerlei maatregelen zich stapelen en daarom een grotere impact hebben dan op het eerste oog lijkt. Bijvoorbeeld het recht op toeslagen kunnen door de bijtelling van het eigenwoningforfait minder worden of komen te vervallen. Er wordt een fictief bedrag bij uw inkomen geteld, waardoor u wat meer belasting betaalt en eventueel minder of geen toeslagen meer krijgt. Een keer extra inkomen bijtellen en twee keer gevolg in uw beurs.

Actie via Raadgevend Referendum

Tijd om een protest te laten horen aan dit kabinet. De afschaffing van de Wet Hillen biedt hiervoor de kans. Via een raadgevend referendum kan worden verhinderd dat de wet al op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Via de website van de Kiesraad hebt u de mogelijkheid om aan te geven dat u een referendum wilt.

De ouderenbonden PVGE, Unie KBO/PCOB en KBO-Brabant, de KNVG en de Vereniging Eigen Huis willen hun leden adviseren hun handtekening te zetten onder dit referendum tegen de afschaffing van de Wet Hillen.

Hoe werkt het?

U hebt tot 18 januari 2018 de tijd om uw verzoek in te dienen. Er zijn minimaal 10.000 handtekeningen nodig in deze inleidende fase. Als deze drempel is gehaald, volgt een definitieve fase waarbij 300.000 handtekeningen vereist zijn. De verzoeken moeten door de Kiesraad altijd op papier met handtekeningen worden ontvangen.

Hoe doet u een inleidend verzoek tot referendum?

  • Ga via de website van de Kiesraad naar de Wet Hillen, nr. 34819: ‘Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’ www.referendumovereenwet.nl/wetten/34819
  • Vul onder die wet uw gegevens in
  • Druk op de blauwe PRINT-knop
  • Onderteken het uitgeprinte formulier (klik hier om het formulier te downloaden)
  • Verstuur het ondertekende formulier per post aan de Kiesraad (het adres staat op het formulier)

Hoe gaat het dan verder?

Tot 18 januari 2018 is de inleidende fase. Mochten er op die datum 10.000 handtekeningen verzameld zijn, dan volgt er een definitieve fase waarbij 300.000 handtekeningen vereist zijn. Mocht de drempel inderdaad gehaald zijn, dan zal PVGE u verder informeren.

Digitaal aanmelden is niet meer mogelijk.

Digitaal aanmelden is niet (meer) mogelijk. Er moet een fysieke handtekening bij de Kiesraad komen. Dat is wettelijk zo geregeld om (digitale) fraude te voorkomen. Maar misschien ook om een drempel op te werpen. Wij hopen desondanks dat u toch de moeite neemt om zich aan te melden via een papieren formulier.

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.