PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De relatie van onze PVGE met FPVG (de Federatie)

Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij Aon (voorheen IAK) en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel).

De Federatie bestaat uit een aantal lid-verenigingen. Deze lid-verenigingen zijn voortgekomen uit de vestigingen van Philips in Nederland en worden veelal gevormd door de gepensioneerde medewerkers van de diverse fabrieken. Als PVGE waren wij in het verleden ook een vereniging van uitsluitend ex Philips medewerkers(sters) maar wij zijn ondertussen een ouderen vereniging geworden met veel leden die nooit bij Philips hebben gewerkt en bovendien hebben wij de PVGE opgesplitst in juridisch zelfstandige afdelingen in Eindhoven en de omliggende gemeenten. Al deze afdelingen zijn lid van de Federatie.

In het bestuur van de Federatie heeft een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur van de PVGE zitting. In de afstemming met de Federatie dringt het koepelbestuur van de PVGE aan op intensivering van de inzet van de Federatie met een accentverschuiving naar de algemene vertegenwoordiging van pensioenbelangen in de KNVG. De respons bij de Federatie is positief. Het vooruitzicht voor 2017 is dan ook een versterking van de belangenbehartiging en de informatievoorziening.

In de Nieuwsbrief van de Federatie kunt u lezen wat de Federatie voor ons heeft proberen te betekenen in 2016. Het merendeel van de inspanningen had nog betrekking op personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de Federatie heeft besloten een nieuwe lid-vereniging op te richten: de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG).  De Federatie probeert hiermee haar achterban te vergroten om zo meer invloed te kunnen uit oefenen. Met deze nieuwe vereniging richt men zich feitelijk tot personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van een van de ouderen verenigingen, waaronder al onze PVGE-afdelingen, die al lid zijn van de Federatie. Voor u als lid van onze PVGE verandert er dus niets en hoeft u geen lidmaatschap van de LBPG te overwegen. Wanneer u mensen kent die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van onze PVGE, kunt u proberen deze personen te enthousiasmeren om lid te worden van onze PVGE of van de LBPG.

SchouwSteenbakker SchouwWiertz KnipselDamen SchouwPeerling

Ton Steenbakkers

Hoofd-Eindredacteur

Jolien Wiertz

Redacteur

Advertenties

Puzzles achterpagina

Liesbeth Damen

Opmaker

Opmaak de Schouw

Jan Peerlings

Redacteur

Evenementen en Clubs

Zorg en Welzijn

Financiën

SchouwteSligte SchouwVrijhof

Henk te Sligte

Website PVGE

Janny Vrijhof

Redacteur

Reizen

Kalenderscoop

Data: donderdag 22 t/m zaterdag 24 november 2018
Locatie: Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8, Eindhoven
Openingstijden: dagelijks geopend van 10:00 - 17:00 uur
Meer informatie: www.plusgenieten.nl

Medium rectangle 300 x 250 plusgenieten 2018 300x250

Als we eenmaal de vijftig zijn gepasseerd wordt vaak negatief over onze leeftijd gesproken. Het accent ligt dan al snel op hoe we achteruit gaan en wat er allemaal niet meer kan. Maar waarom zou u bang zijn om ouder te worden als er zoveel is om van te genieten? Ouder worden is een schitterend fenomeen, met enorme voordelen en mogelijkheden. Maar weten we nog wel echt wat genieten is? Hoe kunnen we nu echt het maximale uit het leven halen? En hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de toekomst zo comfortabel mogelijk kunnen leven? +Genieten helpt daarbij en geeft u inspiratie om het maximale uit uw wooncomfort en vrije tijd te halen.

Medium rectangle 300 x 250 2018 1 300x250

Medium rectangel 300 x 250 liever thuis 2018 300x250

Aan de hand van de thema’s leef! en liever thuis! worden alle facetten belicht om optimaal van het leven te kunnen (blijven) genieten. Op het themagedeelte leef! ontdekt u de mooiste reizen en de meest luxe artikelen, maar ook ontvangt u advies voor de inrichting van uw woning of tuin en krijgt u concrete tips voor een optimale gezondheid. Bij het thema liever thuis! vindt u de meest slimme en praktische oplossingen die het woongemak en leefcomfort verhogen.

Bestel gratis toegangskaarten

De PVGE is natuurlijk weer present. Ons standnummer is 144, zie plattegrond.

PVGE vindt het belangrijk dat onze leden zich vrijblijvend kunnen oriënteren op alle mogelijkheden om veilig, comfortabel en plezierig te blijven wonen en leven. Daarom kunt u als lid van PVGE gratis toegangskaarten bestellen. Gebruik daarvoor de kortingscode: expo2 op de website: www.plusgenieten.nl/tickets/.
Bij uw eigen lokale PVGE vereniging kunt u ook gratis toegangskaarten afhalen. Bel daarvoor de secretaris van uw vereniging.

Taakinhoud:

Krijgt een taak toegewezen van de hoofdredacteur. Hij/zij zorgt dat de benodigde informatie op tafel komt. Hij/zij werkt nauw samen met de beeldredacteuren en met de eindredacteur.

Tijdsbeslag:

Redactievergadering 1 maal per maand.
ca. 2 uur.

 • Volgens planning tijdig zorgen voor de benodigde teksten en bijbehorende foto’s.
 • Teksten maken in programma Word en aan de eindredacteur sturen.
 • Foto’s apart toesturen aan de eindredacteur.

Enkele uren per week.

►terug naar vorige pagina

De kalenderscoop geeft een overzicht van reizen en evenementen van de lokale PVGE-verenigingen voor de komende maanden (zie de Schouw).

kalenderscoop2020 5sep

Hieronder een lijst met voorbeelden hoe de thuisstijl toegepast wordt in de diverse situaties. Klik op een voorbeeld om de betreffende toepassing te bekijken.

Drukwerk

Enveloppen, 4 formaten

Briefpapier hoofdvereniging
Briefpapier afdelingen

Visitekaart
Badge

Felicitatiekaart
Condoleancekaart

Informatieblad
Nieuwsbrief banner A4
Nieuwsbrief banner A5
De Schouw

E-media

Website
E-mail

PowerPoint (sjabloon)

Social media (nog niet van toepassing)
E-nieuwsbrief (nog niet van toepassing)

Clubs

Flyers
Websites

Lokale media

Websites

Promotie en display

Vlag
Tas
Map
Mobiele balie
Display

Terug naar Huisstijl

PVGE logo

Het PVGE logo maakt duidelijk dat iedereen van 50-plus lid mag worden. Het is hier afgebeeld in een groene en een zwarte versie, maar waar technisch mogelijk dient altijd de gekleurde versie gebruikt te worden.

PVGElogoGroenKleinRGB
PVGElogoZwartKleinRGB

 

 

 

 

 

Het logo moet op alle communicatie van de PVGE verschijnen. Het mag nooit in vorm of kleur veranderd worden of gecombineerd worden met andere tekst of beelden. Het dient altijd op een witte achtergrond gebruikt te worden. Voorbeelden zijn te zien in toepassingsvoorbeelden.

Gebruik altijd een officieel digitaal bestand, beschikbaar in verschillende uitvoeringen, in CMYK en RGB, te downloaden via deze website.

Compact logo

Uitsluitend voor clubs en lokale media

Zowel bij de PVGE clubs als bij lokale media is het belangrijk dat de PVGE zichtbaar wordt op een heldere en consistente manier. Omdat in beide omgevingen de PVGE huisstijl niet wordt toepast is er een compact logo in een witte cirkel ontwikkeld om in alle omstandigheden een consistente presentatie van de PVGE te waarborgen. Belangrijk hierbij is dat het juiste (png) logobestand aan de club of lokale media gegeven wordt.

PVGEcompactZwartVoorbeeldPVGEcompactGroenVoorbeeld
PVGElogocompactvoorbeeld
Ongeacht de achtergrond,
het logo verschijnt op een witte cirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het logo in social media

Als de PVGE besluit om zich te presenteren via social media kan men in overleg met het bestuur een geschikt logo aanvragen. 

Terug naar Huisstijl

Voor vragen en/of andere resoluties en uitvoeringen van de logo's (bijvoorbeeld vectorbestanden in Adobe Illustrator) graag contact opnemen met de voorzitter van de commissie Public Relation & Communication. U kunt een email sturen of bellen naar 040 2127504.

Downloaden logo

Om een logo te downloaden, klik met rechtermuisknop op de naam onder het logo en selecteer de optie 'link opslaan als'. Als u de afbeelding heeft opgeslagen, dan kunt u deze vervolgens invoegen in het gewenste type document als afbeelding.

PVGE logo groen

PVGElogoGroenKleinRGB

 

 

RGB (elektronische media)
PVGElogoGroenGrootRGB.jpg
PVGElogoGroenKleinRGB.jpg
CMYK (4-kleuren druk)
PVGElogoGroenGrootCMYK.jpg
PVGElogoGroenKleinCMYK.jpg

 

PVGE logo zwart

PVGElogoZwartKleinRGB

 

 

RGB (elektronische media)
PVGElogoZwartGrootRGB.jpg
PVGElogoZwartKleinRGB.jpg
CMYK (4-kleuren druk)
PVGElogoZwartGrootCMYK.jpg
PVGElogoZwartKleinCMYK.jpg

 

PVGE compact groen logo op witte cirkel

PVGEcompactGroenVoorbeeld

RGB (elektronische media)
PVGEcompactGroenGrootRGB.png
PVGEcompactGroenKleinRGB.png
CMYK (4-kleuren druk)
PVGEcompactGroenGrootCMYK.png
PVGEcompactGroenKleinCMYK.png

 

PVGE compact zwart logo op witte cirkel

PVGEcompactZwartVoorbeeld

RGB (elektronische media)
PVGEcompactZwartGrootRGB.png
PVGEcompactZwartKleinRGB.png
CMYK (4-kleuren druk)
PVGEcompactZwartGrootCMYK.png
PVGEcompactZwartKleinCMYK.png

 

PVGE achtergrond voor elektronische media

PVGEemediaAchtergrond

RGB (elektronische media)
PVGEemediaAchtergrond.jpg

 

Afdelingsbrief (Word)

Het document downloaden: klik met rechtermuisknop op de naam onder het Word-logo en selecteer de optie 'link opslaan als'. Als u het document heeft opgeslagen, dan kunt u deze vervolgens openen met de Word-applicatie en aanpassen voor uw afdeling.

Logo Word

PVGEafdelingsbrief.docx

 

Powerpoint sjabloon

Het sjabloon downloaden: klik met rechtermuisknop op de naam onder het Powerpoint-logo en selecteer de optie 'link opslaan als'. Als u het sjabloon heeft opgeslagen, dan kunt u deze vervolgens openen met de Powerpoint-applicatie.

Logo Pwrpnt

PVGEpowerpoint.ppt

 

Terug naar Huisstijl

Voor alle media wordt gestreefd naar eenheid in het karakter van de lay-out om de leesbaarheid en de herkenbaarheid van de vereniging te bevorderen. Onderstaande acht eenvoudige richtlijnen moeten een verbrokkeld beeld van de PVGE voorkomen.

 1. Eén lettertype, liefst Arial:
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
 2. Boven- en onderkastletters, geen woorden in bovenkast (kapitalen)
 3. Ruime interlinie en witregels
   
 4. Links lijnend, vrije regelval rechts, rechts niet uitlijnen
 5. Geen heel brede zetbreedte
   
 6. Ruime compositie van tekst en beeld
 7. Veel wit in de achtergrond
 8. Gebruik van foto’s van mensen en het PVGE kleurenpalet

Deze richtlijnen streven naar een licht en open beeld met een ruime compositie van tekst en beeld waarbij eenvoud en leesbaarheid voorop staan. Het gebruik van kleur, foto's (vooral van mensen) en grafische beelden of tekeningen wordt hierbij aanbevolen.

In voorbeelden juist en onjuist gebruik worden een aantal voorbeelden getoond waarbij de richtlijnen correct worden gevolgd of juist niet zijn gevolgd.

Terug naar Huisstijl


Samen actief, samen sterk
 is de PVGE slogan. Deze is nu in de huisstijl-richtlijnen opgenomen. In situaties waar de naam van de vereniging benadrukt moet worden kan PVGE, samen actief, samen sterk gebruikt worden. De slogan mag in PVGE groen of zwart verschijnen.

Samen actief, samen sterk

PVGE, samen actief, samen sterk

Hierbij een voorbeeld van het gebruik van de slogan op een A4-vensterenveoppe.

PVGE SloganEnveloppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Huisstijl

De hoofdkleur van de vereniging is groen. Dit PVGE-groen moet gebruikt worden waar dit technisch mogelijk is en dient toegepast te worden zoals aangeven in de toepassingsvoorbeelden. Naast de kleur groen draagt het verenigingskleurenpalet bij aan een kleurrijk en herkenbaar beeld van de vereniging.

De exacte specificatie voor iedere kleur en media wordt hier aangegeven met mogelijke tint-percentages voor iedere kleur.

PVGEgroen

Scherm
RGB
HTML

Drukwerk
CMYK

 
051-153-051
#339933

 
100-0-86-3

 

 

 

 

 

PVGEgeel PVGEpaars PVGEoranje PVGEblauw
Scherm   
RGB RGB  RGB RGB
255-152-000 204-102-204 255-102-051 051-153-204
HTML HTML HTML HML
#ff9800 #cc66cc #ff6633 #3399cc
Drukwerk   
CMYK CMYK CMYK CMYK
3-40-94-0 18-58-0-0 0-60-72-0 81-15-1-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrondbeeld voor elektronische media

Uitsluitend voor elektronische media is de toepassing van het kleurenpalet uitgebreid met een achtergrondbeeld waarin het kleurenpalet verwerkt is. Op deze manier wordt een levendig en herkenbaar beeld voor de PVGE gecreëerd in e-media.

PVGEemediaAchtergrond
PVGEachtervb 

De kleurige achtergrond voor e-media
zoals hier toegepast op deze website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Huisstijl

Naamgeving hoofdvereniging en afdelingen

De naam van de hoofdvereniging en de naam van de afdelingen worden nooit gecombineerd met het PVGE logo, maar wordt apart vermeld. Voorbeelden hiervan zijn te zien in de toepassingsvoorbeelden. Om een consistent beeld van de PVGE te creëren is het belangrijk dat de namen altijd geschreven worden zoals hier onder te zien is. Kleur en maat kunnen variëren en zijn afhankelijk van de toepassing.

Naam van de hoofdvereniging:

PVGE Vereniging voor senioren

Namen van de afdelingen:

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

PVGE Best

PVGE Eindhoven

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

PVGE Helmond

PVGE Nuenen

PVGE Son en Breugel

PVGE Veldhoven

 

Naamgeving PVGE clubs

Om meer bekendheid van de PVGE te creëren is het wenselijk dat de naam van de clubs ook steeds geassocieerd wordt met de PVGE (hoofdvereniging of afdeling) zoals hier onder te zien is. Kleur, maat en lettertype kunnen variëren en zijn afhankelijk van de toepassing.

Fotoclub 'de Fotoschouw'
PVGE Eindhoven

Schilderclub
PVGE Best

SamenUitEtenclub
PVGE Son en Breugel

Terug naar Huisstijl

Een herkenbare vereniging

De PVGE wil een eenduidig, herkenbaar en passend beeld overbrengen in al haar communicatie. De huisstijl speelt daarin een belangrijke rol en wordt toegepast door de hele vereniging. De huisstijl omvat volgende elementen:

Klik op het element voor meer informatie over het betreffende element.

De eenvoudige huisstijlrichtlijnen worden op deze site uitgelegd met toepassingsvoorbeelden die laten zien hoe de huisstijl wordt toegepast. Ook kunnen de logo's vanaf deze site worden gedownload voor gebruik in gedrukte en elektronische media.

Voor vragen en verdere uitleg kunt u terecht bij de voorzitter van de commissie Public Relation & Communicatie. U kunt een email sturen of bellen naar 040 2127504.

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.