PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Louis Broos heeft een uitgebreid verslag gemaakt van de pensioenmiddag: Verslag Pensioenbijeenkomst.

Klik op onderstaande foto voor een impressie van de pensioenmiddag.

PVGE bestuurlijk sterk door krachtige cohesie

De grote kracht van de PVGE ligt in het feit dat we groot genoeg zijn om iets voor te stellen, en toch klein genoeg om sterk samenbindend te werken. Onze vereniging wordt geleid door het verenigingsbestuur (VB). Hierin zijn alle voorzitters van de 8 lokale PVGE verenigingen aanwezig, aangevuld met 4 leden van het dagelijks bestuur. Zij komen elke maand bij elkaar. Door de werkzaamheden die voortvloeien uit Quo Vadis werken zij in groepjes aan specifieke onderwerpen die voor de gehele PVGE van belang zijn.

Daarnaast is er een grote cohesie door de dwarsverbanden op het bestuurlijk niveau van de 8 lokale verenigingen. Lokale bestuursleden overleggen enkele keren per jaar over hun specifieke functies en taken. Zie hieronder welke functies van lokale bestuursleden het betreft:

Bestaande commissies onder leiding van het verantwoordelijk verenigingsbestuurslid / voorzitter:

Commissie Belangenbehartiging

Mari Vervaart-algemeen voorzitter VB/DB

Penningmeesters overleg

Nicoline Kuperus-DB-penningmeester

Secretarissen overleg

Jessie Ackermans-DB-secretaris

Evenementen overleg

Hans Josiassen

Commissie Communicatie inclusief Mediamix

Wilma Berkhout

Overleg ledenadministrateurs

Wim Kemps-PVGE Eindhoven

Commissie Reizen

Wim Kemps-PVGE Eindhoven (vz)

ICT commissie / Leaweb

Wim Kemps

 

 Elk van de commissies heeft tot taak op de betrokken gebieden:

 • het VB gevraagd en ongevraagd adviezen te geven
 • maximaal ideeën en ervaringen uit te wisselen, activiteiten waar nodig te coördineren
 • optimaal de "economy of scale" te benutten
 • in initiërende en uitvoerende zin operationele ondersteuning te bieden aan verenigingsactiviteiten

De commissies zijn selfsupporting en dus zelf verantwoordelijk voor de verslaglegging, het uitvoeren en afwerken van opdrachten en onderzoeken, het verzorgen van inhoudelijke informatie aan verenigingsbestuur, afdelingsbesturen en waar nodig aan de achterban in de afdelingen. Verslagen worden gezonden naar de leden van het verenigingsbestuur. Allen zijn vrijwilligers die graag zien dat het goed gaat met de PVGE.

In een schematisch diagram wordt de samenhang tussen de bestuursleden en alle commissies weergegeven.

VB=Verenigingsbestuur

DB=Dagelijks Bestuur

Aalst/W/V=Aalst Waalre Valkenswaard

Geldrop/M/H/L= Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

PVGE Verenigingsbestuur – de Koepel:

 Ackermans, Jessie  secretaris
 Berkhout, Wilma   voorzitter PVGE Helmond
 Bosch, Cor van den  voorzitter PVGE Best
 Josiassen, Hans  voorzitter PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
 Kemps, Wim  voorzitter PVGE Eindhoven
 Kuperus, Nicoline  penningmeester
 Ossevoort, Jos  voorzitter PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
 Scholing, Joop  voorzitter PVGE Nuenen
 Vervaart, Mari  voorzitter PVGE de Koepel
 Wismans, Jac  voorzitter PVGE Son en Breugel
 Berden, Wiel  voorzitter PVGE Veldhoven
 Vacature  belangenbehartiging
 Vacature  facilitaire dienstverlening
   
 Het secretariaat van de vereniging is gehuisvest in:
 Primulalaan 46, 5582 GL Waalre
 Telefoon: (040) 212 75 04 maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 13.30 uur.
 Voor afwijkende openingstijden en vakantiesluitingen: zie verenigingsblad de Schouw.
   
Medewerksters:  
Bruens, Petra  Notulist en secretariaat
Bekkers, Anne  Secretariaat

 

E-mail: contact PVGE

Hieronder vindt u een aantal links naar de websites van organisaties welke op één of andere manier betrokken zijn bij uw pensioen. U gaat eenvoudig naar een website door de betreffende link aan te klikken.

► PPF: Philips Pensioenfonds

► FPVG: Federatie van Philips Vereniging van Gepensioneerden

► KNVG: Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

► NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

► Verontruste Ouderen

► Stichting Pensioenbehoud

Wij lezen in de media dat meer dan 10 miljoen Nederlanders een facebook-account hebben en 7,5 miljoen van hen zijn dagelijks op facebook te vinden. De categorie 65 tot en met 80-plussers is op dit moment de snelst groeiende groep gebruikers. Natuurlijk kunt u de PVGE ook op facebook vinden. We verwachten dat onze leden onze facebookpagina bekend maken in hun netwerk en veel leuke berichten met hun netwerk zullen delen. Hoe meer mensen onze actieve vereniging leren kennen hoe beter dat is voor ons voortbestaan.

U vindt ons op: FacebookLogo  www.facebook.com/pvge.koepel/

Vrijwel 100% van alle werkzaamheden binnen de PVGE wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zo ook het bijhouden van facebook: 3 van onze vrijwilligers hebben de start gemaakt.

Met facebook kan de PVGE rechtstreeks met de hele wereld interactief communiceren. We doen ons best om snel te reageren op de opmerkingen die door de leden en anderen worden gemaakt. En “we” zijn Eric Ideler, Wilma Berkhout en Jolien Wiertz, allen bestuursleden van de PVGE.

Naast de Schouw, de lokale nieuwsbrieven en nieuwsflitsen, de website en PVGE-nieuws in de huis-aan-huis bladen is nu ook facebook actief. Facebook is sneller. Op facebook ziet u wat ons bezig houdt en iedereen kan daarop reageren. Facebook is ook vluchtiger. Een van de doelen is om via korte berichten met foto/filmpje de facebook-bezoekers te bewegen om onze website te bezoeken. Op onze websites kunnen we veel meer vertellen over onze mooie en bruisende PVGE vereniging. Daarnaast plaatsen en delen we alles wat van interesse is voor onze leden op facebook.

We hopen dat veel van onze berichten door u gedeeld zullen worden.

Degenen die ons willen helpen bij het bijhouden van de PVGE-facebook-pagina wordt gevraagd om te bellen naar Wilma Berkhout, 0492 547340.

In de Schouw zijn de afgelopen jaren 24 mooie wandeltochen verschenen. Er was veel vraag naar deze tochten. Daarom kunt u ze hier terugvinden.

WandelingenKlik op de kaart hiernaast voor een omschrijving van alle tochten. U wordt geadviseerd om vooral de eerste pagina goed door te lezen alvorens u een bepaalde wandeling gaat maken. 

Omschrijving afdrukken

Wilt u de omschrijving van een bepaalde wandeltocht afdrukken, klik dan op afdrukken en kies de paginanummers waarop de gewenste tocht wordt omschreven.

In de Schouw zijn de afgelopen jaren 24 mooie wandeltochen verschenen. Er was veel vraag naar deze tochten.

Daarom zijn de beschrijvingen van alle wandelingen gebundeld in een document: zie Wandeltochten

Lid van Verdienste Woonplaats Benoemd in
J. Blanken Veldhoven 2013
P.H. Broerse Veldhoven 2001
P. Brouwers Waalre 2001
Mw. L. Damen Eindhoven 2016
F. Eversteijn Eindhoven 2009
Mw. M. van Eijs Veldhoven 2015
G. Gerritse Son 2001
P. Groenveld Heeze 2014
Mw J.v.d.Hurk-Kroese Zwolle 1991
M M.Jansen-Rooij Nuenen 2003
F. van Kemenade Eindhoven onbekend
Mw. E. Kooiman Nuenen 2010
W. van de Krol Nuenen 2006
W.A.P. Krom Geldrop 2004
F. Le Hane Eindhoven 2004
P. Legierse Nuenen 2016
Mw A. Mantel Eindhoven 1998
A. Palmer Eindhoven 2015
J. Ponsioen Son en Breugel 2014
Mw. M. Romijn-Langerak Geldrop 2011
F. Sisselaar Nuenen 2014
H. Sluijter Nuenen 2005
L. Smeets Geldrop 2011
J. Teitsma Waalre 2002
C. Vlas EIndhoven 2001
A. Walraven Eindhoven 2001
P. Wouters Nuenen 2014

Informatieblad

Het informatieblad geeft contact-informatie van bestuur en de commissies van de koepel. Daarnaast geeft het contact-informatie van alle lokale verenigingen, commissies en clubs. 

Het informatieblad bevat altijd de meest actuele informatie betreffende de koepel en de lokale verenigingen.

Zie pdfPVGE informatieblad

Flyer

De flyer beschrijft in het kort de doelstellingen van de PVGE en waar de PVGE voor staat.

Zie pdfPVGE flyer

Brochure

De brochure beschrijft in het kort de doelstellingen van de PVGE en waar de PVGE voor staat en is speciaal bestemd voor mensen die (binnenkort) met pensioen gaan.

Zie pdfPVGE brochure

Alle lokale verenigingen organiseren voor hun leden allerlei evementen zoals meerdaagse reizen, eendags-reizen, museumbezoek, lunches en diners, lezingen, dia-presentaties, enz. Deze evenementen worden doorgaans aangekondigd op de website van de betreffende vereniging.

Door hieronder de naam van een lokale vereniging aan te klikken, komt u direct op de evenementen pagina van die vereniging:

Aalst-Waale en Valkenswaard

Best

Eindhoven

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Helmond

Nuenen

Son en Breugel

Veldhoven

De voordelen op een rij:

 • Bij alle 8 lokale PVGE-verenigingen kunt u meedoen aan een veelheid van activiteiten zoals lezingen bijwonen, dagtrips, fietstochtjes, wandeltochten en bezoeken van interessante doelen.
 • U vindt in totaal 160 clubs waar u aan mee kunt doen. Er zijn clubs op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, muziek, theater en “bij de tijd blijven”.
 • U kunt met de PVGE op reis! Deze reizen worden begeleid door ervaren PVGE reisbegeleiders.
 • U krijgt hulp bij gesprekken met de gemeente op het gebied van de Wmo, waardoor u goed beslagen ten ijs komt.
 • U krijgt hulp bij het invullen van belastingformulieren, als u daar behoefte aan heeft.
 • U krijgt hulp bij het op orde brengen van uw administratie, als u daar behoefte aan heeft.
 • Over dit alles wordt u geïnformeerd via het ledenmagazine de Schouw, de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen, deze website, Facebook en de websites van de lokale verenigingen.
 • Door te genieten van al deze mogelijkheden, werkt u tegelijkertijd aan het vergroten van uw netwerk.
 • U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van AON (voorheen IAK) met interssante kortingen.
 • U kunt Philipsproducten kopen in Myshop Eindhoven tegen personeelsprijs.
 • Tientallen leveranciers in de regio geven korting aan PVGE leden en theaters geven korting op mooie voorstellingen.
 • Een aantal (huis)artsen geeft korting op rijbewijskeuringen.
 • Op landelijk niveau staat de KNVG voor uw financiële belangen op de bres. Ook als u geen Philips pensioen heeft. Door lid te worden van de PVGE bent u meteen lid van de KNVG (Koepel voor Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).
 • Heeft u een Philips pensioen? Dan bent u door lid te worden van de PVGE meteen lid van de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). Zij behartigen uw belangen in het Philips Pensioenfonds.
 • Verder zijn er jaarlijks lokale PVGE-informatiedagen.

En dat alles voor slechts €21 per jaar. Dat is nog geen €2 per maand!

Kent u mensen die graag eens de sfeer willen proeven van de PVGE? Neem ze dan eens mee naar een van de activiteiten van de PVGE. Alle lokale verenigingen vindt u op de deze website: www.pvge.nl

En zit u zelf op facebook? Vertel op uw facebook pagina welke leuke dingen u met de PVGE meemaakt. De beste reclame is de mond tot mond reclame! Want ons motto is:

Samen actief, samen sterk!

De relatie van onze PVGE met FPVG (de Federatie)

Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij Aon (voorheen IAK) en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel).

De Federatie bestaat uit een aantal lid-verenigingen. Deze lid-verenigingen zijn voortgekomen uit de vestigingen van Philips in Nederland en worden veelal gevormd door de gepensioneerde medewerkers van de diverse fabrieken. Als PVGE waren wij in het verleden ook een vereniging van uitsluitend ex Philips medewerkers(sters) maar wij zijn ondertussen een ouderen vereniging geworden met veel leden die nooit bij Philips hebben gewerkt en bovendien hebben wij de PVGE opgesplitst in juridisch zelfstandige afdelingen in Eindhoven en de omliggende gemeenten. Al deze afdelingen zijn lid van de Federatie.

In het bestuur van de Federatie heeft een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur van de PVGE zitting. In de afstemming met de Federatie dringt het koepelbestuur van de PVGE aan op intensivering van de inzet van de Federatie met een accentverschuiving naar de algemene vertegenwoordiging van pensioenbelangen in de KNVG. De respons bij de Federatie is positief. Het vooruitzicht voor 2017 is dan ook een versterking van de belangenbehartiging en de informatievoorziening.

In de Nieuwsbrief van de Federatie kunt u lezen wat de Federatie voor ons heeft proberen te betekenen in 2016. Het merendeel van de inspanningen had nog betrekking op personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de Federatie heeft besloten een nieuwe lid-vereniging op te richten: de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG).  De Federatie probeert hiermee haar achterban te vergroten om zo meer invloed te kunnen uit oefenen. Met deze nieuwe vereniging richt men zich feitelijk tot personen die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van een van de ouderen verenigingen, waaronder al onze PVGE-afdelingen, die al lid zijn van de Federatie. Voor u als lid van onze PVGE verandert er dus niets en hoeft u geen lidmaatschap van de LBPG te overwegen. Wanneer u mensen kent die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds maar geen lid zijn van onze PVGE, kunt u proberen deze personen te enthousiasmeren om lid te worden van onze PVGE of van de LBPG.

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.