PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Woensdag 25 oktober 2017 om 13.30 uur vindt de eerstvolgende vergadering van de Verenigingsraad plaats in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop.

AGENDA

 1. Opening
  • mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 26 april 2017
 4. Ingekomen en uitgegane stukken
 5. Status werkplan 2017
 6. Ledenwerving
 7. Werkplan 2018
 8. Begroting 2018 + vaststellen en verdeling contributie 2018
 9. Rondvraag *
 10. Vaststellen datum volgende vergadering: woensdag 25 april 2018
 11. Sluiting van de vergadering

Geïnteresseerde leden kunnen deze vergadering als toehoorder (zonder spreek- en stemrecht) bijwonen. Gezien de beschikbare ruimte wordt u vriendelijk verzocht dit tevoren door te geven via 040 2127504 of via pvge@hetnet.nl.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten.

* Gelieve uw vragen voor de rondvraag uiterlijk 16 oktober in te dienen bij het secretariaat pvge@hetnet.nl

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.