PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’ flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en mantelzorgers

Met het wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’ wil het VWS-ministerie een manier van werken invoeren waardoor de rechtspositie van mensen er flink op achteruit gaat. Het gaat om de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke onder-steuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties, waaronder LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), willen dat het voorstel van tafel gaat (zie www.clientenraad.nl).

Reactie KBO-Brabant

Naast bovenvermelde reactie van LOC op het wetsvoorstel, heeft ook Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, met goed onderbouwde argumenten fel geprotesteerd tegen het voorstel in een brief aan het ministerie(zie Reactie-ambtelijk-ontwerp-wet-Wmo).

 

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.