PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Nieuwe Openingstijden Secretariaat

De openingstijden van het PVGE-kantoor (secretariaat en ledenadministratie) worden met ingang van 1 september 2017 gewijzigd Het kantoor is vanaf 1 september geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 – 13.30 uur. Lees meer...

Aankondiging Verenigingsraadsvergadering

De eerstvolgende verenigingsraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 25 oktober vond om 13.30 uur weer in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop.  Op de agenda staat een aantal belangrijke punten zoals:- Begroting 2018- Vaststellen contributie 2018- Uitwerking Quo Vadis- Ledenwerving- VBOB De Verenigingsraadsleden krijgen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u aanwezig willen zijn, meldt u dat dan aan bij het verenigingskantoor Petra Bruens, tel. 040 212 75 04, email pvge@hetnet. Lees meer...

Wandeltochten opnieuw gepubliceerd

In de Schouw zijn de afgelopen jaren 24 mooie wandeltochen verschenen. Er was veel vraag naar deze tochten. Daarom zijn de beschrijvingen van alle wandelingen gebundeld in een document: zie Wandeltochten Lees meer...

Nieuwsbrief FPVG

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds. Het laatste nieuws van Federatie vindt u in de Nieuwsbrief FPVG Lees meer...

Relatie PVGE met FPVG

De relatie van onze PVGE met de Federatie (FPVG) Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij het IAK en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel). Lees meer...

AOW?

Wie nu bijna 50 is, houdt later weinig AOW meer over Topambtenaren adviseerden onlangs het volgende kabinet om gepensioneerden voortaan ook AOW-premie te laten betalen. Martin van Rooijen, voorzitter van onze koepelorganisatie KNVG en senator namens 50Plus, vindt de AOW'ers-taks een heel slecht idee. Lees hier meer! (Artikel van Martin van Rooijen in Trouw 16 augustus 2016) Lees meer...

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.