PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Zelfstandig blijven

In het project ’Thuis Onbezorgd Mobiel’ (TOM) werken 65-plussers onder professionele begeleiding aan hun conditie en leefstijl om daarmee hun zelfredzaamheid te verbeteren en hun zelfstandigheid te waarborgen. Voor meer informatie zie TOM project. Lees meer...

Agenda Verenigingsraadsvergadering

Woesdag 26 april 2017 om 13.30 uur vindt de eerstvolgende vergadering van de Verenigingsraad plaats in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop. AGENDA Opening Vaststelling agenda Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 12 oktober 2016 Mededelingen4.1. Relatie Philips4.2. Huisvesting Ingekomen en uitgegane stukken Jaarverslag en financieel jaarverslag 2016 Verslag kascontrole commissie Decharge bestuur Benoemen leden kascommissie Eindrapport Quo Vadis 2. Lees meer...

Nieuwsbrief FPVG

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds. Het laatste nieuws van Federatie vindt u in de Nieuwsbrief FPVG Lees meer...

Relatie PVGE met FPVG

De relatie van onze PVGE met de Federatie (FPVG) Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij het IAK en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel). Lees meer...

Verenigingsraadsvergadering

Op woensdag 26 april vindt om 13.30 uur de volgende vergadering van de Verenigingsraad plaats. Locatie: Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop.  De agenda is vanaf 6 april beschikbaar op de website www.pvge.nl. Geïnteresseerde leden kunnen deze vergadering als toehoorder (zonder spreek- of stemrecht) bijwonen. Daarvoor kan men zich vooraf aanmelden via het secretariaat, 040 2127504 of pvge@hetnet.nl. De vergaderstukken liggen vanaf 12 april ter inzage op het verenigingskantoor. Lees meer...

Persbericht VBOB

Belangrijke toezegging van gedeputeerde Swinkels aan ouderenbestuurders. Gedeputeerde Henri Swinkels van Noord-Brabant trof donderdag (17 november) in zijn eigen provinciehuis een zaal met ruim 300 boze ouderenbestuurders. De irritaties liepen hoog op tijdens het Congres “Vitaal Brabant” van de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), omdat de Provincie Noord-Brabant de subsidie aan deze organisatie wil stopzetten. Daardoor loopt de ondersteuning door honderden vrijwilligers aan duizenden ouderen gevaar en daarmee ook de directe hulp aan kwetsbare ouderen. Lees meer...

AOW?

Wie nu bijna 50 is, houdt later weinig AOW meer over Topambtenaren adviseerden onlangs het volgende kabinet om gepensioneerden voortaan ook AOW-premie te laten betalen. Martin van Rooijen, voorzitter van onze koepelorganisatie KNVG en senator namens 50Plus, vindt de AOW'ers-taks een heel slecht idee. Lees hier meer! (Artikel van Martin van Rooijen in Trouw 16 augustus 2016) Lees meer...

deSchouw