PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

PVGE-kantoor gesloten

Wegens vakantie is het PVGE-kantoor (secretariaat en ledenadministratie) gesloten van 25 juni t/m 20 juli. Lees meer...

Nieuwsbrief van de KNVG

In de nieuwsbrief van de KNVG van 17 maart 2018: KNVG en NVOG tot Tweede Kamer: Steun wetsvoorstel 50PLUS De gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG zien het wetsvoorstel van 50PLUS om tijdelijk een bodem te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen als een goede eerste stap op weg naar verbetering van de positie van mensen met een pensioen. In een brief aan de Tweede kamer vragen beide organisaties bij het kabinet aan te dringen op meer begrip voor de achtergebleven inkomenspositie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen. Lees meer...

Oproep aan cao onderhandelaars

Op 21 juni heeft het bestuur van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden een brief gestuurd naar de onderhandelingspartners van de CAO's voor Royal Philips Nederland en Signify, waarin zij aangeven dat het in belang van alle deelnemers aan het Philips Pensioenfonds is (gepensioneerden, actieven en personen met een premievrije polis), dat de indexatieachterstand wordt weggewerkt. Inmiddels is voor de gepensioneerden de indexatieachterstand opgelopen tot 10%. De indexatieachterstand van de actieven is nog groter en dat kan op termijn grote negatieve effecten hebben op het pensioenniveau van de huidige actieven, de gepensioneerden van de toekomst. Lees meer...

Waarom Financieel Toetsingskader aan herziening toe is en niet het pensioenstelsel

Professor Bernard van Praag (UVA) en Henk Hemmers (oud-medewerker van Philips en Hollandse Signaalapparaten) in Mejudice: "... Onze conclusie zal zijn dat er met de structuur van ons pensioensysteem weinig mis is. Er moet niet te veel waarde worden gehecht aan het begrip ‘dekkingsgraad’ ; onze analyse suggereert in feite dat het een invalide criterium is voor de evaluatie van de gezondheid van een pensioenfonds. Omdat wij er niet in slaagden de ‘black boxes’ van het CPB, DNB, en Netspar-geleerden te openen zijn wij in arren moede begonnen zelf maar een rekenprogramma te ontwikkelen om het huidige systeem te evalueren. Lees meer...

Bijna 100.000 handtekeningen referendum 'aflosboete'

Bericht in de Telegraaf van Vandaag, 15 februari 2018, 12:35 DEN HAAG - De campagne om genoeg handtekeningen op te halen voor een referendum over de ’aflosboete’, werpt zijn vruchten af. Ouderenpartij 50Plus maakte donderdag rond het middaguur bekend dat de eerste 100.000 steunverklaringen via stopaflosboete.nl in zicht zijn. Het gaat om 94.700 handtekeningen die tegen het middaguur vandaag via stopaflosboete.nl waren binnen gekomen. Uiterlijk 8 maart moeten er 300.000 steunverklaringen zijn opgehaald om een raadgevend referendum te mogen organiseren over het besluit van het kabinet om de wet-Hillen af te schaffen. Lees meer...

Reactie op debat pensioenrente

Wie doet wie tekort? Afgelopen woensdag 24 januari werd in de Tweede Kamer het wetsontwerp van 50PLUS behandeld over de pensioenrente. Met het wetsontwerp wil 50PLUS voorkomen dat pensioenopbouw en ingegane pensioenen binnenkort mogelijk gekort worden als gevolg van de rentepolitiek van de ECB. Dit is voor heel veel Nederlanders een erg belangrijk onderwerp. Lees hier de reactie van KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Lees meer...

De hervorming van een goed pensioenstelsel

Han de Jong, ABN AMRO in Mejudice 30 januari 2018Chief Economist bij de ABN AMRO Bank N.V. Enkele uitspraken: “…..Vreemd genoeg wordt geen hervorming van de rekenrentesystematiek voorgesteld terwijl Nederland in internationaal verband zich als braafste jongen van de klas met de laagste rekenrente arm rekent…… Wij gebruiken de laagste disconteringsvoet van alle betrokken landen. In elk ander land zou, gegeven ons pensioenvermogen, de gemiddelde dekkingsgraad hoger zijn dan de onze……. Lees meer...

Actie n.a.v. afschaffing wet Hillen

Actie naar aanleiding van afschaffing wet Hillen U hebt het waarschijnlijk uit het nieuws vernomen. Op dinsdag 19 december 2017 is de Afschaffing van de Wet Hillen door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is “de aflosboete,” zoals door sommigen deze afschaffingswet genoemd wordt, een feit. Reeds eerder heeft Wilma Berkhout (voorzitter PVGE Helmond en oud-belastinginspecteur) op onze website en in de Schouw van januari a.s. uitleg erover gegeven. Opnieuw wordt een lastenverzwaring bijna uitsluitend op het bord van ouderen gelegd. Lees meer...

Afschaffing wet Hillen

Door Wilma Berkhout(fiscalist, oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE Helmond) In de Tweede Kamer wordt deze week druk gepraat over de afschaffing van de Wet Hillen. Deze wet geeft eigenwoning bezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels afgelost hebben een belastingvoordeel. KBO-Brabant en PVGE hebben aan de Tweede Kamercommissie Financiën uitgelegd waarom afschaffing van deze wet moet worden voorkomen. Afschaffing pakt namelijk heel nadelig uit voor ouderen met AOW en een klein pensioentje, die hun hypotheek hebben afgelost. Lees meer...

Nieuwsbrieven FPVG, LBPG en KNVG

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds. Op de website (www.federatie.nl) kunt u het laatste nieuws van de Federatie lezen. Tevens kunnen leden van de PVGE zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van de FPVG. Alle leden van de PVGE zijn namelijk, vanwege hun lidmaatschap van de PVGE, lid van de Federatie (FPVG). Lees meer...

Verenigingsraadsvergadering

Op vrijdag 25 april werd om 13.30 uur in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop weer een vergadering van de verenigingsraad gehouden.  Op de agenda stonden een aantal belangrijke punten zoals: - Opleiden vertrouwenspersonen - Samenwerking met de FPVG - Werkplan 2018 - De wet op de Privacy - PVGE in een veranderende maatschappij Zie Verslag-VR-vergadering voor een verslag van deze vergadering. Een fotoreportage geeft een algemene impressie van deze vergadering (klik op onderstaande foto). Lees meer...

Wandeltochten opnieuw gepubliceerd

In de Schouw zijn de afgelopen jaren 24 mooie wandeltochen verschenen. Er was veel vraag naar deze tochten. Daarom zijn de beschrijvingen van alle wandelingen gebundeld in een document: zie Wandeltochten Lees meer...

Relatie PVGE met FPVG

De relatie van onze PVGE met FPVG (de Federatie) Onze acht afdelingen van de PVGE zijn lid van de Federatie. Doel van het lidmaatschap is vooral de belangenbehartiging voor onze pensioenen. Voor Philips gepensioneerden is die belangenbehartiging rechtstreeks via de Federatie, voor alle gepensioneerden vertegenwoordigt de Federatie ons in de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Voorts is het via het lidmaatschap van de Federatie voor alle PVGE leden mogelijk zich voordelig te verzekeren bij het IAK en te kopen bij My Shop (de Philipswinkel). Lees meer...

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

deSchouw

 Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.