PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Pensioen Manifestatie Eindhoven

Is uw pensioen ook al 11 jaar niet geïndexeerd of maar een klein beetje? Of hebt u nog nooit indexatie mogen beleven of zelfs korting, zoals de mensen, die van PMT hun pensioen ontvangen? Werkt u nog (?), dan is uw pensioenopbouw ook niet geïndexeerd en gaat uw pensioen straks lager uitvallen. Dat is allemaal nergens voor nodig. Er is echt geld genoeg bij onze pensioenfondsen voor alle generaties om pensioen te krijgen met indexatie. Zo goed werkt ons pensioenstelsel! Maar minister Koolmees wil namens dit kabinet de veel te strenge Nederlandse regels niet bijstellen! Waarom? Hij wil geen solidariteit meer, hij wil meer marktwerking en veel lagere arbeidslasten voor de werkgevers (en dus de overheid zelf). Lees meer...

Ons pensioenstelsel: onhoudbaar of onverwoestbaar?

U heeft het vast gemerkt: er is de laatste tijd veel discussie over ons pensioenstelsel. Het is ondertussen vooral een politiek debat over onze centen en de meningen lopen behoorlijk uiteen. Het raakt ons allemaal: de werkenden die pensioen opbouwen maar zeker  ook de gepensioneerden die al lange tijd voelen dat hun pensioen niet meer geïndexeerd wordt en wellicht binnenkort ook zullen merken dat er op hun pensioen gekort gaat worden. Het is niet te bevatten. Het zou toch zo goed gaan met de economie? Waarom merken wij daar dan zo weinig van? Uiteraard houdt ook de PVGE de vinger aan de pols via diverse pensioenorganen en zet zich samen met andere seniorenorganisaties (waaronder KBO-Brabant en FNV-senioren) in voor een eerlijk en rechtvaardig pensioen. Lees meer...

Reactie NVOG op 10-puntenplan van minister Koolmees

Vrijdag 1 februari heeft minister Koolmees een 10-puntenplan gepresenteerd om de discussie over een nieuw pensioenstelsel weer vlot te trekken. De NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioeneerden) heeft hierop gereageerd met een persbericht (zie Nieuwsbrief 5 (4 februari 2019)). Lees meer...

Brief aan minister VWS betreffende Wmo in Eindhoven

Op 31 januari 2019 hebben de seniorenverenigingen KBO-Brabant en PVGE en Lokaal FNV een brief gestuurd naar de minister De Jonge voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief vragen zij de aandacht voor het beleid van de gemeente Eindhoven op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zie brief aan minister VWS. Lees meer...

Rekenrente, welke kant op?

Haar fijn uitgelegd in WWW.MEJUDICE.NL door Jelle Mensonides (oud-directeur vermogensbeheer ABP) en Professor Jean Frijns (hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en oud-directeur vermogensbeheer ABP) hoe de rekenrente werkt. Als u de tijd neemt, om het te lezen begrijpt u hoe gevaarlijk minister Koolmees en directeur Knot van DNB bezig zijn met hun "marktrente" politiek. Voorzichtigheid met de mond, maar het werkt exact averechts. Hiermee bereiken zij dat de pensioenen wellicht verkwanseld worden en "afgeroomd. Lees meer...

Cohesiedag 2018

Jaarlijkse cohesiedag Sinds 2017 is de PVGE-cohesiedag weer opgepakt. Kernwoorden zijn: elkaar informeren, helpen, verbonden voelen, samenhang, win-win situatie, vergelijken van situaties, onderlinge binding, solidariteit. De PVGE is 1 vereniging die bestaat uit 8 lokale verenigingen. Op de cohesiedag komen de 8 besturen met de verenigingsraadsleden, de redactieleden van de Schouw en de vrijwilligers van de koepel een middag bij elkaar. Het programma bestaat uit een leerzaam onderdeel en een ontspannend onderdeel. Lees meer...

Presentaties en Verslag Pensioenmiddag 19 september

Tijdens de voorlichtingsmiddag over pensioenen hebben drie inleiders een presentatie gegeven. Hieronder vindt u de vertoonde overhead sheets: Welkom door Mari Vervaart Presentatie Ruud Verberne Presentatie Rob de Brouwer Presentatie Roel Fonville Klik deze link voor een verslag en foto-impressie van de pensioenmiddag.   Lees meer...

Pensioenmiddag 19 september

Voor alle gepensioneerden: Pensioenmiddag PVGE 19 september 2018in Hotel van der Valk Eindhoven TOELICHTING:Verhelderend, boeiend en ook wel spannend!Nieuws over Pensioenen is actueel en hot. In de media staan erover vaak artikelen. De politiek bemoeit zich er mee. Zij gaat immers over de Pensioenwet. U leest over het vermeende (?) akkoord tussen de werkgevers en de bonden en over meer risico. Over de AOW-leeftijd. Actueel in NRC een artikel over een hogere AOW-leeftijd bij een hogere opleiding. Lees meer...

Polderen naar nieuw pensioenstelsel

“In het ED van donderdag 5 juli 2018. John Ruben, oud-directeur pensioenen van het Philipspensioenfonds is lid van de denktank “Universal Watch.”Hij pleit voor loslaten van de gegarandeerde hoogte van pensioenen, een vaste relatie tussen de ingelegde premie en de inspanningsverplichting van de fondsen en een verhoging van de rekenrente voor een beperktere tijd. Alles ter voorkoming van kortingen in 2020 en een structurele te lage premie inleg door werkgevers. Zonder deze maatregelen bestaat een serieus risico dat delen van de bevolking onder het minimuminkomen zakken. Lees meer...

Verenigingsraadsvergadering

Op woensdag 3 oktober werd om 13.30 uur in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop weer een vergadering van de verenigingsraad gehouden.  Zie Verslag-VR-vergadering voor een verslag van deze vergadering. Een fotoreportage geeft een algemene impressie van deze vergadering (klik op onderstaande foto). Eindrapport Quo Vadis De verenigingsraadsvergadering van woensdag 26 april 2017 was een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van de PVGE. In deze vergadering werd het eindrapport van de projectgroep Quo Vadis PVGE door de verenigingsraad goedgekeurd. Lees meer...

Nieuwsbrieven FPVG, LBPG, KNVG en NVOG

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds. Op de website (www.federatie.nl) kunt u het laatste nieuws van de Federatie lezen. Tevens kunnen leden van de PVGE zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van de FPVG. Alle leden van de PVGE zijn namelijk, vanwege hun lidmaatschap van de PVGE, lid van de Federatie (FPVG). Lees meer...

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.