PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home
De PVGE

Plezier en voldoening voor ieder lid

Ieder lid op zijn eigen manier

Actief participeren in de samenleving

Belangenbehartiging op alle niveaus

Actualiteiten

PVGE op Liever Thuis Beurs

Van 24 t/m 26 november werd weer de Liever Thuis Beurs gehoudenLees meer...

Persbericht VBOB

Belangrijke toezegging van gedeputeerde Swinkels aanLees meer...